مرحله اول

ثبت سفارشات: لطفا نوع و تعداد نان مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه مرحله بعد را بزنید!


سنگک
ساده: 1200 تـ کنجدی: 1400 تـبربری
ساده: 700 تـ کنجدی: 1200 تـسنگک دورو کنجدی
قیمت: 2000 تـ

مرحله دوم

احراز هویت: شماره موبایل خود را وارد نمایید و سپس کدی برایتان پیامک میشود و کد را وارد نمایید!


بعد از دریافت کد آن را در کادر بالا وارد نمایید و بر روی مرحله بعد کلیک کنیدمرحله سوم

بعد از تایید صحت کد، از این قسمت میتوانید اطلاعات خود را درج یا ویرایش نمایید!
توجه داشته باشید با زدن دکمه مرحله بعد اطلاعات شما ثبت میشود!!

مرحله چهارم

مرحله آخر: روز و پارت تحویل را مشخص نمایید!


امروز:
فردا:

نحوه پرداخت:
40000